Home

Despre noi

Informatii de interes public

Legislatie

Angajatori

Asigurati

Pensionari

Ajutoare deces

Bilete de tratament

Anunturi colective

Contact

Declaratii de avere

Declaratii de interese 
Str. Aleea Tineretului
Nr. 1A, Slatina, Olt
Tel: 0249-411634
Fax: 0249-433167
E-mail:
cjpolt@rdslink.ro
Web:
www.cjpolt.ro

 


Legislatie

 

LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 20 decembrie 2010

NORME DE APLICARE A LEGII nr. 263 privind sistemul unitar de pensii publice, publicate in MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 28 martie 2011

LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002, republicata, privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, publicata MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 12 noiembrie 2009

ORDIN NR. 450 din 6 iunie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 17 august 2006

HOTARAREA GUVERNULUI nr. 118 privind aprobarea Statutului Casei Nationale de Pensii Publice, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 9 martie 2012

DECRET-LEGE nr. 118 din 30 martie 1990 republicat privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite Ón prizonieri, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 23 septembrie 2009

LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea si completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile ulterioare, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 8 noiembrie 2000

LEGE nr. 309 din 22 mai 2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 6 iunie 2002

LEGE nr. 578 din 14 decembrie 2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor, publicata MONITORUL OFICIAL nr. 1223 din 20 decembrie 2004

LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 a recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 20 iulie 2004

LEGE nr. 8 din 11 ianuarie 2006 privind instituirea indemnizatiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica, publicata MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 17 ianuarie 2006

LEGE nr. 49 din 31 martie 1999 privind pensiile I.O.V.R., publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 1 aprilie 1999

LEGE nr. 44 din 1 iulie 1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 28 octombrie 2002

ORDONANTA DE URGENTA nr. 6 din 18 februarie 2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 23 februarie 2009

ORDONANTA DE URGENTA nr. 17 din 16 mai 2012 privind stabilirea unor masuri de restituire a unor contributii de asigurari sociale de sanatate, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 18 mai 2012

HOTARAREA DE GUVERN nr. 850 ddin 14 august 2012 pentru aprobarea graficului si modalitatii de restituire a unor contributii de asigurari sociale de sanatate, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 21 august 2012

   Legislatie site Web CNPP
 

   www.monitoruloficial.ro