Angajatori

Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii sistemului public de pensii, denumite angajatori, institutiile care efectueaza plata drepturilor de somaj pentru someri, precum si institutiile care efectueaza plata drepturilor pentru cadrele militare trecute in rezerva, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare ale caror raporturi de serviciu au incetat, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, care beneficiaza de ajutoare lunare ce se asigura din bugetul de stat, in conditiile legii, sunt obligate sa intocmeasca si sa depuna declaratia nominala de asigurare.

In situatia in care se constata erori in cuprinsul declaratiilor nominale, indiferent de cauzele producerii acestora, si/sau modificari ale datelor pe baza carora se stabilesc stagiul de cotizare si punctajul mediu anual ale asiguratului, persoanele juridice sau fizice prevazute la alin. (1) sunt obligate sa intocmeasca si sa depuna o declaratie nominala de asigurare rectificativa.

Termenele si modalitatile de depunere a declaratiilor nominale sunt prevazute in Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Casa Nationala de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii, controleaza modul in care angajatorii, precum si institutiile care efectueaza plata drepturilor de somaj respecta dispozitiile legale privind intocmirea si depunerea declaratiei nominale de asigurare si a obligatiilor de plata, precum si respectarea termenelor de depunere.

Casele de pensii sectoriale controleaza modul in care angajatorii din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale respecta dispozitiile legale privind intocmirea si transmiterea declaratiei nominale de asigurare, precum si termenele de transmitere.

Angajatorii, precum si institutiile care efectueaza plata drepturilor de somaj sunt obligate sa puna la dispozitia reprezentantilor CNPP si ai caselor teritoriale de pensii toate documentele necesare verificarii legalitatii si corectitudinii datelor inscrise in declaratia nominala de asigurare si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat.

Angajatorii din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale au obligatia de a pune la dispozitia reprezentantilor caselor de pensii sectoriale toate documentele necesare verificarii legalitatii si corectitudinii datelor inscrise in declaratia nominala de asigurare si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat.

Pentru perioadele de dupa 31 martie 2001, declaratia nominala de asigurare constituie documentul pe baza caruia se stabileste stagiul de cotizare in sistemul public de pensii si punctajul mediu anual pentru asiguratii sistemului public de pensii, cu exceptia cadrelor militare in activitate, soldatilor si gradatilor voluntari, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale

In cazul cadrelor militare in activitate, soldatilor si gradatilor voluntari, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, declaratia nominala constituie singurul document pe baza caruia se stabileste stagiul de cotizare in sistemul public de pensii si punctajul anual de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 263/2010.

In situatiile in care, pentru perioadele prevazute mai sus derularea raporturilor de munca sau de serviciu nu poate fi dovedita prin declaratia nominala de asigurare, in vederea stabilirii stagiului de cotizare si a punctajului anual, pot fi valorificate si alte acte doveditoare, intocmite in conditiile legii.

Obligatia prezentarii acestor acte doveditoare revine persoanei in cauza.

Program necesar angajatorilor pentru intocmirea declaratiilor nominale rectificative pentru perioada 2001-2010

Program necesar angajatorilor pentru intocmirea declaratiei D112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate incepand cu anul 2011

ANUNT LEGEA B.A.S.S. 2014

ANUNT LEGEA B.A.S.S. 2013

ANUNT LEGEA B.A.S.S. 2012

ANUNT LEGEA B.A.S.S. 2011