Integritate institutionala

Lista cuprinzand cadourile primite, potrivit Legii nr. 251/2004 privind unele masuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei si destinatia acestora in anul 2023

Procedura de sistem privind semnalarea neregularitatilor, solutionarea avertizarilor de integritate si protectia avertizorilor de integritate

Raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate pentru anul 2022

Regulament de organizare si functionare CJP Olt - Editia 2022

Regulament intern CJP Olt - Editia 2019

Codul etic si de integritate al salariatilor CJP Olt - Editia 2020

Lista cuprinzand cadourile primite, potrivit Legii nr. 251/2004 privind unele masuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei si destinatia acestora

Declaratie privind asumarea unei agende de integritate organizationala a Casei Judetene de Pensii Olt

Planul de integritate al CJP Olt

Situatia incidentelor de integritate la CJP Olt

 

Rapoarte si studii

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003 in anul 2023

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2023

Raport de activitate al Casei Judetene de de Pensii Olt pe anul 2023

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003 in anul 2022

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2022

Raport de activitate al Casei Judetene de de Pensii Olt pe anul 2022

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003 in anul 2021

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2021

Raport de activitate al Casei Judetene de de Pensii Olt pe anul 2021

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2020

Raport de activitate al Casei Judetene de de Pensii Olt pe anul 2020

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2019

Raport de activitate al Casei Judetene de de Pensii Olt pe anul 2019

Raport de activitate al Casei Judetene de Pensi Olt pe anul 2018

Raport de activitate al Casei Judetene de de Pensii Olt pe anul 2017

Raport de activitate al Casei Judetene de de Pensii Olt pe anul 2016

Raport de activitate al Casei Judetene de Pensii Olt pe anul 2015