CARIERA

Anunt organizare concurs ocupare functie pe perioada nedeterminata la Serviciul Financiar, Contabilitate, Administrativ, Arhive din cadrul Casei Judetene de Pensii Olt

Data si ora afisarii: 11.04.20222, ora 11.00

Anunt selectie dosare pentru concurs ocupare functie pe perioada nedeterminata la Serviciul Financiar, Contabilitate, Administrativ, Arhive din cadrul Casei Judetene de Pensii Olt

Data si ora afisarii: 03.05.2022, ora 12.00

Barem detaliat de corectare la proba scrisa a concursului de ocupare functie pe perioada nedeterminata la Serviciul Financiar, Contabilitate, Administrativ, Arhive din cadrul Casei Judetene de Pensii Olt

Data si ora afisarii: 12 mai 2022, ora. 13.00

Punctaj obtinut la proba scrisa a concursului de ocupare functie pe perioada nedeterminata la Serviciul Financiar, Contabilitate, Administrativ, Arhive din cadrul Casei Judetene de Pensii Olt

Data si ora afisarii: 12 mai 2022, ora. 15.00

Punctaj obtinut la proba de interviu a concursului de ocupare functie pe perioada nedeterminata la Serviciul Financiar, Contabilitate, Administrativ, Arhive din cadrul Casei Judetene de Pensii Olt

Data si ora afisarii: 16 mai 2022, ora. 12.00

Punctaj final obtinut la concursul de ocupare functie pe perioada nedeterminata la Serviciul Financiar, Contabilitate, Administrativ, Arhive din cadrul Casei Judetene de Pensii Olt

Data si ora afisarii: 17 mai 2022, ora. 14.00

 

 

 

Anunt organizare examen de promovare in grad profesional superior

Data si ora afisarii: 04.04.2022, ora 13.00

Anunt selectie dosare examen de promovare in grad profesional superior

Data si ora afisarii: 28.04.2022, ora 12.00

Anunt punctaj obtinut la proba scrisa a examenului de promovare in grad profesional superior

Data si ora afisarii: 05.05.2022, ora 14.00

Anunt punctaj final obtinut la examenul de promovare in grad profesional superior

Data si ora afisarii: 05.05.2022, ora 16.15