Pensionari

Conform art. 51 din legea nr. 263/2010, in sistemul public de pensii se acorda urmatoarele tipuri de pensii

Orice tip de pensie se acorda la cererea persoanei indreptatite, a mandatarului desemnat de aceasta cu procura speciala, a tutorelui sau a curatorului acesteia.

Cererea de pensionare impreuna cu actele care dovedesc indeplinirea conditiilor prevazute de lege se depun la casa teritoriala de pensii in raza careia se afla domiciliul asiguratului.

In atentia persoanelor care solicita inscrierea la pensie

Modul de calcul al pensiilor