Expertiza Medicala

In atentia pensionarilor/solicitantilor de pensie de  invaliditate

In perioada 22.08-31.08.2022 toti angajatii Institutului National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca Bucuresti sunt simultan in concediu de odihna ca urmare a Hotararii Comitetului Director al acestei institutii.

Evaluarea capacitatii de munca, in vederea stabilirii gradului de invaliditate, se face, la cerere, de catre medicul specializat in expertiza medicala a capacitatii de munca din cadrul CNPP, de catre comisiile de expertiza medicomilitara de pe langa spitalele din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala.
Pentru evaluarea capacitatii de munca, cererea si documentele medicale ale solicitantului se depun la cabinetul de expertiza medicala a capacitatii de munca din cadrul casei teritoriale de pensii competente, in functie de domiciliul solicitantului, sau, dupa caz, la comisiile de expertiza medicomilitara de pe langa spitalele din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala
In urma examinarii clinice si analizarii documentelor medicale, medicul expert al asigurarilor sociale completeaza raportul de expertiza medicala a capacitatii de munca si emite decizia medicala asupra capacitatii de munca
Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperarea Capacitatii de Munca, centrele regionale de expertiza medicala a capacitatii de munca sau comisiile centrale de expertiza medico-militara ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii pot convoca pentru expertizare pensionarul de invaliditate. Concluziile expertizarii sunt obligatorii si definitive
Neprezentarea la Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperarea Capacitatii de Munca, la centrele regionale de expertiza medicala a capacitatii de munca sau la comisiile centrale de expertiza medico-militara ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii, din motive imputabile pensionarului, atrage suspendarea platii pensiei
Pensionarii de invaliditate, sunt obligati sa urmeze programele recuperatorii intocmite de medicul expert al asigurarilor sociale care a emis decizia medicala asupra capacitatii de munca, in vederea reintegrarii socioprofesionale
Neindeplinirea, din motive imputabile pensionarului, a obligatiei prevazute la alin. (1) atrage suspendarea platii pensiei incepand cu luna urmatoare constatarii
Casele teritoriale de pensii si casele de pensii sectoriale efectueaza controlul asupra respectarii programelor recuperatorii, pe baza normelor metodologice emise
Suspendarea platii pensiei inceteaza cu luna urmatoare reluarii sau, dupa caz, inceperii programelor recuperatorii
In situatia in care, pentru emiterea deciziei medicale, sunt necesare investigatii sau examinari de specialitate suplimentare, medicul expert al asigurarilor sociale propune, dupa caz, prelungirea duratei concediului pentru incapacitate temporara de munca, in conditiile legii
Decizia medicala se emite in termen de 45 de zile de la data inregistrarii cererii si se comunica in termen de 5 zile de la emitere
Deciziile medicale asupra capacitatii de munca necontestate in termen raman definitive

Contestarea deciziei medicale

Decizia medicala asupra capacitatii de munca poate fi contestata, in termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile medicale de contestatii sau la comisiile centrale de expertiza medico-militara ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii, dupa caz.
Comisiile medicale de contestatii functioneaza in cadrul centrelor regionale de expertiza medicala a capacitatii de munca si Institutului National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca.
Contestatia se solutioneaza in termen de 45 de zile de la inregistrare.
Decizia emisa in solutionarea contestatiei se comunica in termen de 5 zile de la data solutionarii.
Documentatia necesara a fi prezentata la Cabinetul de Expertiza Medicala pentru demararea procedurii de incadrare intr-un grad de invaliditate, avand ca finalitate emiterea deciziei medicale:
-cerere tip Anexa 10
-actul de identitate;
-documente medicale din care sa rezulte afectiunile prezentate si rezultatele investigatiilor necesare pentru sustinerea diagnosticului clinic si functional (forma clinica si stadiul evolutiv al bolii);
-adeverinta eliberata de angajator care sa ateste numarul de zile de concediu medical, cumulat in ultimele 12/24 de luni, cu mentionarea datei ultimei zile de concediu medical;
-documentul din care sa rezulte cauza invaliditatii, dupa caz:
o fisa BP2/adeverinta de confirmare eliberata de directia de sanatate publica, in caz de boala profesionala;
o FIAM/proces-verbal avizat de inspectoratul teritorial de munca ce a confirmat caracterul de munca al accidentului sau adeverinta de confirmare a inregistrarii accidentului de munca la inspectoratul teritorial de munca, in caz de accident de munca;
o documente medicale eliberate de medicii de specialitate care confirma diagnosticul, in caz de schizofrenie/neoplasm/SIDA; pentru afectiunea neoplazica se anexeaza si rezultatul examenului histopatologic;
o certificat emis de comisia de expertiza medico-militara, in caz de accident sau boala contractata in timpul ori din cauza indeplinirii serviciului militar sau a scolilor militare.
-documentul care sa ateste data ivirii invaliditatii, dupa caz.

Comisia de Expertiza medicala din cadrul Casei Judetene de Pensii Olt isi desfasoara activitatea in 2 sedii, respectiv:
- Sediul din Mun. Slatina, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 28 (in incinta Policlinicii Vechi) unde isi desfasoara activitatea 2 Cabinete Medicale.
- Sediul din Mun. Caracal, str. Plevnei, nr. 35 (in incinta Spitalului Caracal) unde isi desfasoara activitatea 1 Cabinet Medical.

Programul de lucru al celor 3 Cabinete medicale este Luni - Joi intre orele 08.00-16.30 si Vineri intre orele 08.00-14.00.


Arondarea Teritoriala in functie de localitatea de domiciliu a celor 3 Cabinete de Exepertiza Medicala din cadrul CJP Olt este urmatoarea:

Sediul din Mun. Slatina, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 28 (in incinta Policlinicii Vechi), nr. telefon 0249431428.

Cabinet Expertiza 2 Dr. Popescu Nicoleta
Cabinet Expertiza 1 Dr. Popescu Nicoleta

Sediul din Mun. Caracal, Str. Plevnei nr. 36 (in incinta Spitalului Caracal), nr. telefon 0249511102.

Cabinet Expertiza Dr. Podaru Ioana